Juan Canals Carreras. L´Hospitalet de Llobregat 1964.