Juan Canals Carreras. L´Hospitalet de Llobregat 1964.

 

Pintura, Dibujo, Gravado y Escultura Contemporanea

 
 

 

 

 

 

 

 

      

          

      

                

 

 

 

Arte en Barcelona  Juan Canals Carreras.

www.artecanals

 

      jcanalsc@hotmail.com