Juan Canals Carreras. L´Hospitalet de Llobregat 1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Sin Titulo

Escultura en la plaza del Ravalet. Calaf.